รางวัลสมชาย นีละไพจิตร

รางวัลสมชาย นีละไพจิตร ประจำปี 2560

กองทุนรางวัลสมชาย นีละไพจิตร เปิดรับการเสนอชื่อ บุคคล / กลุ่มบุคคล / องค์กร ที่มีผลงานดีเด่นด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ขอเป็นเพียงผู้ที่มีคุณสมบัติดังนี้

 • ความโดดเด่นในการต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่อง
 • ไม่จำกัดอาชีพ
 • ไม่จำเป็นต้องมีสัญชาติไทย
 • เป็นบุคคล กลุ่ม/คุณะบุคคล ผลงานสื่อ หรือผลงานวิชาการก็ได้
 • กรณีเป็นผลงานสื่อ ต้องได้รับการเผยแพร่ในช่องทางสาธารณะ โดยตัวผลงานมีคุณูปการต่อการคุ้มครอง หรือตีแผ่ประเด็นสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ผลงานสื่อไม่จำเป็นต้องเป็นภาษาไทย แต่สื่อมวลชนนั้นต้องทำงานในประเทศไทย และเผยแพร่ระหว่าง 1 ม.ค. 2559 – 31 ม.ค. 2560 และต้องส่งตัวผลงานมายังอีเมล somchaifund@gmail.com
 • กรณีเป็นผลงานวิชาการ ต้องเป็นงานวิชาการที่เสร็จสมบูรณ์ ตั้งแต่ช่วง 1 ม.ค. 2559 – 31 ม.ค. 2560 ผลงานไม่จำเป็นต้องเป็นภาษาไทย แต่ประเด็นที่ศึกษาต้องเกี่ยวข้องกับประเด็นสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และต้องส่งไฟล์ผลงานมายังอีเมล somchaifund@gmail.com

กรอกแบบฟอร์มเสนอชื่อด้านล่างนี้ กรรมการกองทุนรางวัลสมชาย นีละไพจิตรจะนำไปพิจารณาเพื่อมอบรางวัลสมชาย นีละไพจิตร จำนวนหนึ่งรางวัล เป็นเงินสด 30,000 บาท และรางวัลผู้มีผลงานสิทธิมนุษยชนน่ายกย่องจำนวนสี่รางวัล รางวัลละ 15,000 บาท หมดเขตการเสนอชือ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560

วิธีการเสนอชื่อ

 • กรอกแบบฟอร์มการเสนอชื่อออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/b71T62
 • หรือส่งมาทางไปรษณีย์ โดยพิมพ์ข้อความในฟอร์มเดียวกันแล้วปรินท์ หรือปรินท์แล้วเขียนด้วยลายมือ แล้วส่งมาที่
  กองทุนรางวัลสมชาย นีละไพจิตร
  เลขที่ 409 ซ.โรหิตสุข ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ
  เขตห้วยขวาง กทม. 10320

งานประกาศรางวัลสมชาย นีละไพจิตร ปี 2560 จะมีขึ้นในเดือนมีนาคม 2560

การให้รางวัลสมชาย นีละไพจิตร มีขึ้นเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้ที่มีคุณูประการ เสียสละ ในการส่งเสริม ปกป้อง สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ถือเป็นการให้รางวัลเพื่อให้กำลังใจแก่ผู้ที่ทำงานอย่างเสียสละ และกระตุ้นให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนให้ได้รับการยอมรับในสังคมเพิ่มขึ้น โดยประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมด้วยการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
email: somchaifund@gmail.com
Tel: 08 2267 1670