โครงการไฟฉาย

“ไฟฉาย –โครงการให้ทุนส่งเสริมงานศึกษาและการผลิตสื่อเพื่อเปิดโปงปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย”

โดย กองทุนสมชาย นีละไพจิตร

banner-extend-time

กลับมาอีกครั้ง โดยสำหรับในปี 2554 นี้ โครงการไฟฉายกลับมาใหม่ในธีม
“ไฟฉายประชาธิปไตย” เพื่อความโปร่งใสของสังคมไทย”

กองทุนรางวัลสมชาย นีละไพจิตร ขอเชิญชวนสื่อมวลชน นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่พบเห็นปัญหาซึ่งเป็น “มุมมืด” ในองค์กรรัฐ ทหาร ตำรวจ วงการตุลาการ องค์กรพันฒนาเอกชน (NGOs) และองค์สาธารณะอื่นๆ ในประเด็นที่เป็นการใช้อำนาจอย่างไม่โปร่งใส ทุจริต คอรัปชั่น เช่น

 • การสังหารนอกระบบ หรือ อาชญากรรมโดยรัฐ
 • การซื้อตำแหน่งในระบบราชการไทย
 • การนิรโทษกรรมล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ (Impunity)
 • ความล้มเหลวขององค์กรด้านสิทธิมนุษยชนไทย

และประเด็นปัญหาสิทธิมนุษยชนอีก 7 ด้าน ได้แก่

 1. ความรุนแรงในสามจังหวัดภาคใต้
 2. ปัญหาชาติพันธุ์ ชนเผ่า
 3. ผู้อพยพ ผู้ลี้ภัย
 4. คนหาย
 5. ละเมิดสิทธิเพศสภาพ
 6. แรงงานข้ามชาติ
 7. อำนาจมืด – อิทธิพลท้องถิ่น

แต่สิ่งเหล่านี้กลับไม่ได้รับการถ่ายทอดผ่านสื่อ อย่ารอช้า กองทุนรางวัลสมชายนีละไพจิตร เปิดโอกาสให้ทุนแก่คุณได้ทำสื่อเพื่อสะท้อนประเด็นเหล่านั้นด้วยตนเอง

ดาวน์โหลดใบสมัคร และเขียนเล่าประเด็นปัญหาที่คุณอยากตีแผ่ แล้วส่งมาที่ contact@somchaiaward.org ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2554

คณะกรรมการจะพิจารณาใบสมัคร เพื่อคัดเลือกผู้สมัครมาสอบสัมภาษณ์จำนวนไม่เกิน 10 คน/ทีม เพื่อคัดเลือกให้เหลือเพียง 3 คน/ทีมที่จะได้รับทุน โดยผู้สมัครสามารถสมัครแบบเดี่ยว หรือกลุ่มไม่เกิน 3 คนก็ได้

สิ่งที่คาดหวัง & สิ่งที่ผู้ได้รับทุนจะได้รับ

 1. เงินทุนไม่เกิน 1 แสนบาท เพื่อเป็นทุนในการศึกษา ค้นคว้า ประเด็นที่สนใจเพื่อมาเขียนบทความเชิงลึกไม่เกิน 15 หน้า และ ผลิตสารคดีวิดิทัศน์หรือภาพยนตร์สั้น ยาว 20 นาที
 2. มีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านนิเทศศาสตร์ นิติศาสตร์ มานุษยวิทยา และสิทธิมนุษยชนเป็นที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิดตลอดโครงการ
 3. หากผู้รับทุนไม่มีทักษะในการทำงานวิดิทัศน์ ทางกองทุนจะจัดหาทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านงานวิดิทัศน์มาช่วยเหลือตลอดโครงการ
 4. ผลงานที่ได้รับทุน ทั้งบทความและวิดิทัศน์จะได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะ

กำหนดเวลา

วันที่ รายละเอียด
12 มีนาคม 2554 แถลงข่าวอย่างเป็นทางการเรื่องประกาศให้ทุนรางวัลสม ชายฯ ในกิจกรรมครบรอบ 7 ปีการหายตัวไปของทนายสมชาย นีละไพจิตร ซึ่งจัดโดยคณะทำงานยุติธรรมเพื่อสันติภาพ
10 มิถุนายน 2554 หมดเขตการส่งใบสมัคร
17 มิถุนายน 2554 ประกาศผู้เข้ารอบสัมภาษณ์โดยการติดต่อทางโทรศัพท์กับผู้ผ่านเข้ารอบโดยตรง
(ยังไม่ระบุจำนวนผู้เข้ารอบ)
25-26 มิถุนายน 2554 สัมภาษณ์
27 มิถุนายน 2554 ประกาศผลผู้ได้รับทุนจำนวน 3 คน/ทีม

หมายเหตุ รายละเอียดและกำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม