รางวัลสมชาย นีละไพจิตร ปี 2557

กองทุนรางวัลสมชาย นีละไพจิตร เปิดรับการเสนอชื่อ บุคคล / กลุ่มบุคคล / องค์กร ที่มีผลงานดีเด่นด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสนับสนุนกิจกรรมนี้ ด้วยการช่วยกันเสาะหาคนทำงานด้านสิทธิมนุษยชนและส่งรายชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลสมชายนีละไพจิตร ภายในวันที่ 31 มกราคม 2557 เพื่อชิงรางวัลต่อไปนี้

รางวัลสมชาย นีละไพจิตร ปี 2557 ประเภท บุคคล/ชุมชน/กลุ่มบุคคล/องค์กร

เงินรางวัล 30,000 บาท

คุณสมบัติ

ผู้สมควรได้รับรางวัลประเภทบุคคล ชุมชน กลุ่มบุคคล องค์กร ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 • มีผลงานการทำงานต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
 • เป็นบุคคล หรือ กลุ่มบุคคล คุณะบุคคล หรือองค์กรก็ได้
 • ไม่จำกัดอาชีพ
 • ไม่จำเป็นต้องมีสัญชาติไทย

รางวัลสมชาย นีละไพจิตร ปี 2557 ประเภทสื่อ (ผลงาน / บุคคล/ ทีมงาน)

เงินรางวัล 10,000 บาท

คุณสมบัติ

ผู้สมควรได้รับรางวัลประเภทสื่อ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
 • รางวัลนี้อาจมอบให้กับบุคคลหรือทีมงานที่ประกอบอาชีพสื่อมวลชน หรืออาจมอบให้กับผลงานสื่อ ที่ได้รับการเผยแพร่ในสื่อสาธารณะ ทั้งนี้ บุคคลหรือผลงานดังกล่าว มีคุณูปการต่อการคุ้มครอง หรือตีแผ่ประเด็นสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
 • ผลงานสื่อไม่จำเป็นต้องเป็นภาษาไทย แต่สื่อมวลชนนั้นต้องทำงานในประเทศไทย
 • ผลงานจะต้องถูกเผยแพร่ระหว่าง 1 ม.ค. 2556 – 31 ม.ค. 2557

รางวัลสมชาย นีละไพจิตร ปี 2557 ประเภทงานวิจัยทางวิชาการหรือวิทยานิพนธ์

เงินรางวัล 10,000 บาท

คุณสมบัติ

ผู้สมควรได้รับรางวัลประเภทงานวิจัยทางวิชาการหรือวิทยานิพนธ์ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
 • เป็นงานวิชาการที่ได้เสร็จสมบูรณ์ ตั้งแต่ช่วง 1 มกราคม 2555 – 31 มกราคม 2557
 • เจ้าของผลงานไม่จำเป็นต้องมีสัญชาติไทย ผลงานไม่จำเป็นต้องเป็นภาษาไทย แต่ประเด็นที่ศึกษาต้องเกี่ยวข้องกับประเด็นสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย

กติกาการเสนอชื่อ

 • ผู้เสนอชื่อ ไม่สามารถเสนอชื่อตนเองได้
 • ผู้เสนอชื่อแต่ละท่าน สามารถเสนอได้เพียงรางวัลละหนึ่งชื่อ
 • ผู้เสนอชื่อ ต้องกรอกแบบฟอร์มเสนอชื่อนักสิทธิมนุษยชน ส่งภายในวันที่ 31 มกราคม 2557 โดยส่งชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้

กองทุนรางวัลสมชาย นีละไพจิตร
เลขที่ 409 ซ.โรหิตสุข ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ 5
เขตห้วยขวาง กทม. 10320

 • การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ประกาศรางวัลสมชาย นีละไพจิตร ในงานวันครบ 10 ปี การหายตัวไปของ ทนายสมชาย นีละไพจิตร วันที่ 12 มีนาคม 2557

การให้รางวัลสมชาย นีละไพจิตร จัดขึ้นเพื่อให้กำลังใจแก่ผู้ที่ทำงานส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และกระตุ้นให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนให้ได้รับการยอมรับในสังคมเพิ่มขึ้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 089-829-1167Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.