มอบรางวัลแก่ผู้มีผลงานด้านสิทธิมนุษยชนดีเด่น

กองทุนสมชาย นีละไพจิตรฯ เผย 5 ชื่อสุดท้ายรางวัลนักสิทธิดีเด่น

(9 ก.ค. 55) ผู้เข้ารอบสุดท้าย 5 รายชื่อของกองทุนรางวัลสมชาย นีละไพจิตร ประจำปี 2555 ได้แก่  1.นางสาวจิตรา คชเดช นักต่อสู้ด้านสิทธิแรงงานและผู้ร่วมรณรงค์ทางการเมือง  2. นายรัษฎา มนูรัษฎา ทนายความอาสาให้ผู้ต้องหาใน จังหวัดชายแดนภาคใต้และผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 3. นายสมยศ พฤกษาเกษมสุข นักส่งเสริมสิทธิแรงงานและนักรณรงค์ทางการเมืองซึ่งขณะนี้ถูกคุมขังในเรือนจำ  4. นายอดิศร เกิดมงคล ผู้เชี่ยวชาญเรื่องแรงงานข้ามชาติ และ 5. กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานี กลุ่มชาวบ้านผู้ปกป้องสิทธิชุมชนจากอุตสาหกรรมเหมืองแร่โปแตช

จากรายชื่อดังกล่าว จะมีเพียงหนึ่งเดียวที่ได้รับรางวัลสมชาย นีละไพจิตร ประจำปี 2555 พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท ส่วนอีก 4 ชื่อที่เหลือจะรางวัลผู้มีผลงานด้านสิทธิมนุษยชนน่ายกย่อง ปะจำปี 2555 พร้อมเงินรางวัลรายละ 10,000 บาท

จอน อึ๊งภากรณ์ กรรมการและผู้ก่อตั้ง กองทุนรางวัลสมชายฯ กล่าวว่า ที่ผ่านมา ประเทศไทยนั้นมีปัญหาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนอยู่มาก ทั้งจากหน่วยงานรัฐและกลไกของรัฐ ผู้เข้ารอบ 5 รายนามนั้นล้วนเป็นผู้ที่ได้ต่อสู้ในด้านสิทธิมนุษยชนมาอย่างเข็มแข็งและกล้าหาญ และเสี่ยงอันตราย เช่นเดียวกับที่ ทนายสมชาย นีละไพจิตร ที่ทำงานเพื่อยืนยันในหลักการสิทธิมนษยชน จนถูกอุ้มหายตัวไป การมอบรางวัลสดุดีผู้ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนอย่างเข็มแข็งและกล้าหาญ เพื่อเป็นกำลังใจพวกเขาทำงานต่อไป และเป็นหนึ่งในความพยายามทำให้สังคมไทยตระหนักถึงความสำคัญของบุคคลเหล่านี้ และปัญหาสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยอีกด้วย

การมอบรางวัลจะจัดขึ้น ณ เวลา 9.30 – 12.00 น. วันที่ 11 กรกฎาคม 2555 ที่ห้องประชุมชั้น 4 มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม ซ.โรหิตสุข ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ MRT ห้วยขวาง นอกจากพิธีมอบรางวัลแล้ว ในงานยังมีการเสวนาหัวข้อ “บนเส้นทางการต่อสู้..ประสบการณ์นักสิทธิมนุษยชนไทย” โดยผู้เข้ารอบทั้ง 5 คน และการกล่าวปิดงานโดย ดร. ชาญวิทย์ เกษตรศิริ อีกด้วย

กองทุนรางวัลสมชายฯ เปิดให้ประชาชนทั่วไปเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลสมชาย นีละไพจิตร เป็นเวลาสามเดือน (กุมภาพันธ์ – เมษายน 2555) มีผู้ถูกเสนอรายชื่อถูกเสนอทั้งหมด 20 ราย ซึ่งมาจากหลากหลายสาขาของงานเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน เช่น ด้านสิทธิแรงงาน ด้านสิทธิผู้ต้องขังในเรือนจำ ด้านสิทธิชุมชนไปจนถึงงานพัฒนาชุมชนท้องถิ่น งานอาสาสมัครและการต่อสู้กับความอยุติธรรม เป็นต้น และได้กลั่นกรองจนเหลือ 5 รายชื่อและพิจารณาให้รางวัลสมชาย นีละไพจิตร เพียง 1 ชื่อ โดยพิจารณาจา 4 หลักเกณฑ์ ได้แก่ 1. มีลักษณะเป็น “นักต่อสู้” ด้านสิทธิมนุษยชน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของสาธารณะ 2. มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ 3. ยังไม่ค่อยมีประวัติการได้รับรางวัลด้านสิทธิมนุษยชน หรือเป็นที่ยก 4. เป็นนักต่อสู้ที่ทำงานในประเด็นที่เป็นปัจจุบัน และกำลังเป็นที่ถกเถียงในสังคม และสุ่มเสี่ยงต่อการถูกทำร้ายหรือถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน

กองทุนรางวัลสมชายฯ ริเริ่มกิจกรรมการมอบ รางวัลสมชาย นีละไพจิตร ด้วยเจตนารมณ์เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเป็นกำลังใจแก่ผู้ที่มีคุณูประการ เสียสละ ในการส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย รวมทั้งเพื่อกระตุ้นให้สังคมในวงกว้างตระหนักถึงความสำคัญและยอมรับบทบาทของนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน โดยการเปิดรับชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลจากประชาชนทั่วไป โดยการมอบรางวัลครั้งนี้ (ปี 2555) เป็นการมอบรางวัลครั้งแรก

การเดินทาง มายังสถานที่จัดงาน: หากมาด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน ออกที่สถานีห้วยขวาง ทางออก ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ ต่อมอเตอร์ไซค์รับจ้าง โดยบอกว่า มา Summer Mansion อาคาร มอส. อยู่ดติดกำแพงสุดซอย

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน: http://bit.ly/PcbXyQ

ติดต่อสอบถาม: ทวีพร โทร. 0898291167

——————————————————

กำหนดการงานประกาศรางวัลสมชาย นีละไพจิตร 2555
วันที่ 11 กรกฎาคม 255 เวลา 9.30-12.00
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม ห้วยขวาง กรุงเทพฯ

เวลา 09.30 – 10.00 น.    ลงทะเบียน
เวลา 10.00 – 10.30 น.    พิธีกรกล่าวต้อนรับ
- นางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการกองทุนรางวัลสมชาย นีละไพจิตร กล่าวเปิดงาน
- จอน อึ๊งภากรณ์ กรรมการกองทุนรางวัลสมชาย นีละไพจิตร
กล่าวถึงความเป็นมาและความหมายของรางวัลสมชาย นีละไพจิตร

เวลา 10.30 – 10.45 น.     พิธีมอบรางวัลสมชาย นีละไพจิตร และและใบประกาศเกียรติคุณผู้มีผลงานสิทธิมนุษยชนน่ายกย่อง
- มอบรางวัลโดย ศ.ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์การเมือง
และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เวลา 10.45 – 12.00 น.     เสวนา “บนเส้นทางการต่อสู้..ประสบการณ์นักสิทธิมนุษยชนไทย” โดย
- ผู้รับรางวัลสมชาย นีละไพจิตร
- ผู้รับใบประกาศเกียรติคุณผู้มีผลงานสิทธิมนุษยชนน่ายกย่อง 4 ราย/กลุ่ม
- ดำเนินรายการโดย ผศ. รุจน์ โกมลบุตร คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และกรรมการกองทุนรางวัลสมชาย นีละไพจิตร

แผนที่ มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
(ติดกับ Summer Mansion) ถนนรัชดาภิเษก 14 / ประชาราษฎร์บำเพ็ญ 5
หากมาโดยรถไฟฟ้าใต้ดิน: สถานีรถไฟฟ้าห้วยขวาง ทางออกประชาราษฎร์บำเพ็ญ ต่อมอเตอร์ไซค์รับจ้าง โดยบอกว่า ไป “Summer Mansion”
ดู Google Map : http://goo.gl/maps/28DeLeave a Reply

You must be logged in to post a comment.