แนวคิด

กองทุนรางวัลสมชาย นีละไพจิตร มีเพื่อส่งเสริมงานสื่อและงานเจาะลึกข้อมูล เรื่องการละเมิดสิทธิซึ่งถูกละเลยในสังคมไทย เพื่อสนับสนุนและให้กำลังใจการทำงานเชิงลึก ซึ่งอาจมีความยากลำบากในการค้นหาข้อเท็จจริงและต้องเผชิญกับแรงเสียดทานในทุกด้าน เพื่อจะเปิดโปงประเด็นที่อยู่ในมุมมืดให้เป็นที่รับรู้ต่อสาธารณะ

อ่านต่อ

สนับสนุน

มีส่วนร่วมได้ทั้งด้วยการนำเสนอโครงการโดยตัวคุณเองร่วมกระจายข่าวในโครงการไฟฉาย หรือกระทั่งสนับสนุนทางการเงินได้ทางบัญชีชื่อ "กองทุนรางวัลสมชาย นีละไพจิตร มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค"หมายเลข319-2-84503-9 บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขางามวงศ์วาน

อ่านต่อ

ติดต่อ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
อีเมล: contact@somchaiaward.org
โทร: 02 2763676 หรือ 08 9829 1167
ที่อยู่: 409 ซ.โรหิตสุข ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ 5
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

อ่านต่อ

Testimonial

Latest From Blog

 • รางวัลสมชาย นีละไพจิตร 2557
  by webmaster on 05. Mar, 2014 - No Comments

  รางวัลสมชาย นีละไพจิตร 2557

  ในปี 2557 กองทุนรางวัลสมชาย ดำเนินกิจกรรมมอบรางวัลสมชาย นีละไพจิตร เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเป็นกำลังใจแก่ผู้ที่มีคุณูประการ เสียสละ ในการส่งเสริม ปกป้อง สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย รวมทั้งเพื่อกระตุ้นให้สังคมในวงกว้างตระหนักถึงความสำคัญและยอมรับบทบาทของนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน และผู้ทำงานเพื่อเผยแพร่ความรู้ หรือตีแผ่ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน โดยการเปิดรับชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลจากประชาชนทั่วไป ในสามประเภท คือ

  ประเภทบุคคล/ชุมชน/กลุ่มบุคคล/องค์กร
  ประเภทงานวิจัยทางวิชาการหรือวิทยานิพนธ์
  ประเภทสื่อ …

 • งานประกาศรางวัลสมชาย นีละไพจิตร 2555
  by webmaster on 05. Jul, 2012 - No Comments

  11 ก.ค. นี้ กองทุนรางวัลสมชาย นีละไพจิตร จัดงานมอบรางวัล “สมชาย นีละไพจิตร” เพื่อยกย่องและเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ทำงานและต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย โดยมี ศ.ดร. ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบรางวัล